Na počátku bylo bahno

Ano, libuju si v podivínství, dekadenci a výtvarných úletech všeho druhu. Ve středu mě navštívil jistý mladý pán Ivan van Chrasten – Větvička (na Solperovo doporučení – díky!) a začal obřadním hlasem a spisovnou češtinou, jako by byl ve škole, líčit svoje myšlenkové pochody. Inspirován mytologií kavkazských národů, jejichž historii studoval, dospěl k závěru, že mýty z předkřesťanských dob jsou jistě vymyšlené, takže proč by si nemohl kdokoli vymyslet příběh nový? Tu jsem začal dávat pozor a pomalu sympatisovat, protože nemám rád monopolní myšlenková schémata a o vzniku země toho víme stejně tak málo, že v tomto případě lze fantasii klidně pustit ze řetězu. Takže: Chrastenova pramaterie je bahno, které se pak pohádalo s vodou, i oba se rozdělili a od té doby se sváří, vznikají bouřky, a jediný svlačec je z rostlin inteligentní, všechno přežil a z jeho květu vznikl měsíc. Hříšníci budou pověšeni za předkožku na větev hlohu a až spadnou, v poklidu zetlejí a tak dále. Kromě bahna je dalším základním prvkem jeho quasi-geneze také křoví: zabraňuje větru cuchat krajinu a zvířata se v něm skryjí, kromě toho „Chrasten“ (chrastí – křoví) je Vyšehrad a Větvička se narodil na jeho úpatí v té porodnici, takže zase všechno souvisí se vším.

Věnoval mi svou knihu, kterou vytvořil vlastním trnovým (klínovým) písmem. Stránky jsou moc pěkně komponované do zvláštních tvarů. Ta inspirace není z našeho světa, je to snaha najít nějaký opěrný bod, když dosavaní systémy víry nestačí nebo se nehodí. Ivan si vytvořil originální systém svůj, se kterým pořádá výstavy, autorská čtení a pravidelné pobyty ve křoví se svými věrnými. Požádal jsem ho, ať mi posílá pozvánky, protože mě to zajímá. Jeho stránky jsou www.mytologie.eu. Vřele doporučuju, je to osvěžující a odvážné!

Jedu do Domanína sázet svlačec – nejinteligentnější rostlinu.

chr-1 chr-2 chr-3 chr-4 chr-5